Confidențialitate

Confidențialitate

 • Î.S. MoldData nu va investiga și nu va monitoriza datele stocate și traficul de date al Utilizatorului fără permisiunea Utilizatorului.
 • Î.S. MoldData are dreptul să investigheze și să monitorizeze datele stocate și traficul de date al Utilizatorului doar pentru scopurile de facturare, pentru menținerea furnizării serviciilor și/sau în cazul unor suspiciuni de încălcare a Contractului.
 • Î.S. MoldData are dreptul de a dezvălui datele și informația Utilizatorului altei părți terțe doar conform legii și cu o expedierea unei notificări prealabile către Utilizator.
 • Î.S. MoldData are dreptul de a acorda acces la serviciile unui Utilizator în cazul unei anchete legale doar la cererea autorităților competente și numai după primirea acordului Utilizatorului în formă scrisă expediat prin E-mail către Î.S. MoldData.
 • Î.S. MoldData colectează date personale furnizate de Utilizator, date colectate din cookies și/sau date recepționate de la părți terțe în procesul de furnizare a Serviciilor.
 • Î.S. MoldData va folosi datele personale a Utilizatorului pentru a furniza și a menține Serviciile comandate, pentru facturare și pentru diferite tipuri de notificări.

 • Actualizat: 15.07.2014

  "I.S. MoldData" 2017. Toate drepturile rezervate.

  What Clients Say