Terms and General Conditions

TERMS AND GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE SERVICES AND PRODUCTS PROVIDED BY/THROUGH THE "I.S. „MOLDDATA"”

(Editorial 2, revision 02.02.2016)

I. GENERAL

1.1. These "Terms of Services" ("Contract", "Electronic Contract") represents an legal agreement between I.S. MoldData ("I.S. MoldData", "Provider") with the headquarter in Republic of Moldova, Chisinau, str. Armeneasca 37/1, registered under the Fiscal Code 1003600124700, represented by Ana Bradu in quality of administrator, and the person or organization ("Client", "User") that created an I.S. MoldData account. This Contract is applicable to all the services provided by I.S. MoldData

1.2. The Contract is considered signed (accepted) by using Providers Website and/or creating an I.S. MoldData account by ticking the box "I have read and agree to the Terms of Service.". In this way the User confirms that he has read and accept the conditions of the Contract.

1.3.In case a person makes an order on behalf of a company or other legal entity, that means that he or she warrants that has the legal etitlement to represent and bind that entity into the Contract.

1.4.4 User warrants that has legal etitlement and legal age to sign the Contract and are not barred from receiving such services under the law of any jurisdiction.

1.5.I.S. MoldData reserves the right to alter, add or delete any clause of the Contract at any time. In this case I.S. MoldData will notify the User by e-mail about the changes and publish the new version of TOS on the Website. After receiving the notification the User has the option either to terminate the account or to continue to use the Services. The new TOS are considered accepted by the User if they don't terminate the account within 30 days from the changes has been made.

 

II.SERVICES

2.1. I.S. MoldData provides Internet Hosting Services. The services could be provided through a dedicated infrastructure or virtual infrastructure. Neither in case of dedicated infrastructure (Dedicated Server, Virtual Private Server, IaaS/PaaS/SaaS/BaaS/LBaaS/FaaS) nor in case of virtual infrastructure the User has no right to pretend any kind of right to a hardware, so all the legal rights for all the hardware with wich the services are provided are owned by I.S. MoldData, so the User receives only the resources and storage for procesing and store the data.Certain Services are provided on a pay-per-hour cycle, other Services on a pre-paid subscription, and other may be provided free of charge ("Free Services"). User is solely responsible for the suitability of the ordered Services.

2.2.User agree and accept not to use the Services in activities where any interruption or failure of the Services could lead, included but not limited, to any kind of injury and/or death of person and/or any kind of damage of enviroment.

2.3.I.S. MoldData has the right to accept or decline any order.

2.4.I.S. MoldData may suspend and terminate any kind of Service without liability and notification if:

 • I.S. MoldData have any suspicion that any User's Service is being accesed or used by third parties without his authorisation;

 • User's Account Balance is zero and/or insufficient to cover current active Services;

 • I.S. MoldData have any suspicion that the Services, are being or will be used in violation of the Agreement;

 • the User does not co-operate with investigations into suspected violations of the Agreement;

 • it is necessary in order to protect I.S. MoldData network infrastucture and Services to other Users;

 • I.S. MoldData have any suspicion that User is affiliated with a person or legal entity that has used our Services in the past an had their account closed;

 • Service Level Agreement (SLA) admits so;

 • I.S. MoldData is required to do so by law.

 • Art. 3.1. Prezentul document defineşte cadrul în care PRESTATORUL asigură furnizarea SERVICIILOR.

  Art. 3.2. TERMENII DE REFERINŢĂ reprezintă un acord între PRESTATOR şi BENEFICIAR, care completează implicit orice clauze contractuale anterioare, semnate/acceptate de către părţi.

  Art. 3.3. Toţi BENEFICIARII SERVICIILOR PRESTATORULUI fac subiectul acestor TERMENI ŞI CONDIŢII, astfel încât utilizarea SERVICIILOR PRESTATORULUI presupune acceptarea (exprimarea acordului de voinţă) privind încheierea CONTRACTELOR DE PRESTARE A SERVICIILOR (şi conformarea la clauzele acestora şi la regulile stabilite de prezentele TERMENI ŞI CONDIŢII prin completarea formularului de comandă şi bifarea căsuţei: „AM CITIT ŞI ACCEPT CONTRACTUL DE FURNIZARE A SERVICIILOR ŞI A TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR DE UTILIZARE”.

  Art. 3.4. Bifarea căsuţei respective reprezintă o garanţie că:

  -BENEFICIARUL persoană fizică a împlinit vârsta de 18 ani;

  -pentru BENEFICIARUL persoană juridică, parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare, în conformitate cu legislaţia sau standardele de comerţ de la locul înregistrării, înregistrarea este valabilă, iar persoana care acţionează în numele acesteia este împuternicită în conformitate cu legea să reprezinte entitatea juridică respectivă;

  -BENEFICIARUL este de acord să furnizeze în formularul de comandă informaţii corecte, clare şi reale, incluzând informaţii referitoare la contul bancar şi orice alt tip de informaţie necesară pentru condiţiile de plată şi se angajează să actualizeze în mod corect şi permanent aceste informaţii;

  -acceptă publicarea informaţiilor ce ţin de nume, denumire, administrator, locaţie (pentru persoanele fizice nu se va face publică strada şi numărul adresei), E-MAIL, pentru a fi incluse în BAZA DE DATE „WHOIS” care poate fi vizualizată de oricine;

  -are autoritatea de a utiliza serviciile conform TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR şi este în relaţii contractuale cu PRESTATORUL în privinţa SERVICIILOR selectate la completarea formularului de comandă.

  Art. 3.5. În cazul în care BENEFICIARUL nu este de acord/nu îşi exprimă acordul asupra TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR sau altor clauze ale CONTRACTULUI, care poate fi vizualizat oricând pe una din RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI şi imprimat la formularea comenzii, sau oricăror altor modificări, singura opţiune este de a renunţa/dezactiva SERVICIUL corespunzător.

   

  IV. CONDIŢII GENERALE DE UTILIZARE

  Art. 4.1. Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea SERVICIILOR de pe RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI, implică acceptarea şi respectarea TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR atât în privinţa utilizării interfeţei de comandă, cât şi în privinţa achiziţionării SERVICIILOR.

  Art. 4.2. În calitate de BENEFICIAR, acesta este de acord să achite pentru toate SERVICIILE pe care le comandă prin intermediul RESURSELOR PUBLICE ALE PRESTATORULUI sau la sediul PRESTATORULUI şi să efectueze plata acestora.

  Art. 4.3. BENEFICIARUL este responsabil pentru plata la timp a preţului şi tuturor comisioanelor şi taxelor, pentru a pune la dispoziţia PRESTATORULUI sumele de bani, reprezentând contravaloarea SERVICIILOR comandate de către BENEFICIAR.

  Art. 4.4. Preţul total va include preţul SERVICIULUI plus Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) aplicabilă (în vigoare la data comenzii şi plăţii) şi comisioanele şi/sau taxele aferente transferurilor bancare, dacă sunt percepute de instituţiile bancare ale BENEFICIARULUI.

  Art. 4.5. BENEFICIARUL are dreptul de a se retrage din tranzacţie fără niciun cost şi fără a da nici o justificare până la momentul procesării comenzii. BENEFICIARUL nu are dreptul de a se retrage dintr-o tranzacţie după momentul în care a început procesarea comenzii, moment în care tranzacţia BENEFICIARULUI este definitivă şi confirmată de PRESTATOR.

  Art. 4.6. Până la realizarea unei comenzi, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile pentru SERVICIILE oferite prin intermediul RESURSELOR PUBLICE, în orice moment, şi nu oferă garanţii de preţ sau rambursări în situaţia unei reduceri a preţului pentru produse identice sau similare, sau a unei oferte promoţionale care operează ulterior achiziţiei.

  Art. 4.7. Prin acceptarea TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR prezentate pe RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI, în momentul plasării unei comenzi, BENEFICIARUL acceptă şi îşi dă acordul pentru încheierea unui CONTRACT la distantaţă în temeiul căruia se va face vânzarea la distanţă. Acest CONTRACT este unul de adeziune şi nu este supus modificării sau negoicerii între părţi.

  Art. 4.8. Pentru SERVICIILE de tip TRIAL, PRESTATORUL nu are nici un angajament faţă de BENEFICIAR, iar BENEFICIARUL nu poate înainta către PRESTATOR nici un fel de pretenţii legate de funcţionalitatea/nefuncţionalitatea acestui tip de SERVICII.

   

  V. ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR DE UTILIZARE. REVIZUIREA PERIODICĂ A ACESTORA.

  Art. 5.1. Conţinutul RESURSELOR PUBLICE ALE PRESTATORULUI şi SERVICIILE sunt oferite condiţionat de acceptarea de către BENEFICIAR fără nici o modificare a TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR.

  Art. 5.2. Prin utilizarea RESURSELOR PUBLICE ALE PRESTATORULUI, BENEFICIARUL denotă că a acceptat, fără nici o rezervă sau limitare, să respecte TERMENII DE REFERINŢĂ. PRESTATORUL poate revizui acest document în orice moment, prin actualizarea conţinutului RESURSELOR PUBLICE ale sale, BENEFICIARUL fiind obligat să vizualizeze conţinutul respectiv, deoarece utilizarea în continuare a SERVICIILOR implică faptul că au fost acceptate tacit TERMENII DE REFERINŢĂ noi.

  Art. 5.3. Fiecare accesare a uneia dintre RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI reprezintă o nouă acceptare a TERMENILOR DE REFERINŢĂ în vigoare la acel moment, aşa cum acestea sunt afişate. O acceptare a TERMENILOR DE REFERINŢĂ într-o formă precedentă, printr-o accesare anterioră a uneia dintre RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI (inclusiv conţinut cache), nu afectează noile accesări supuse noilor TERMENI DE REFERINŢĂ.

  Art. 5.4. Dovada conţinutului actual al TERMENILOR DE REFERINŢĂ se va face, oriunde şi oricând este nevoie, printr-un document unilateral emanând de la una din RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI.

   

  VI. OBLIGAŢIA DE ÎNREGISTRARE

  Art. 6.1. Pentru a folosi SERVICIILE oferite de PRESTATOR, BENEFICIARUL se obligă:

  a. Să furnizeze datele de identificare veridice, exacte şi complete aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al interfeţei de comandă;

  b. Să menţină şi să actualizeze, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi veridice, exacte şi complete. Dacă BENEFICIARUL furnizează informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, PRESTATORUL este în drept să suspende unilateral sau să radieze contul BENEFICIARULUI şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire SERVICIILOR.

   

  VII. CONTUL, PAROLA ŞI SECURITATEA DATELOR

  Art. 7.1. BENEFICIARUL SERVICIILOR şi RESURSELOR PUBLICE ALE PRESTATOTULUI este responsabil de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei personale, acesta fiind responsabil de utilizarea înregistrării, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără acordul acestuia.

  Art. 7.2. În cazul în care BENEFICIARUL sesizează o utilizare neautorizată a contului său, este obligat să sesizeze PRESTATORUL în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării personale.

  Art. 7.3. BENEFICIARUL este de asemenea de acord să folosească butonul de ieşire din contul personal când se doreşte părăsirea sesiunii şi a contului.

  Art. 7.4. PRESTATORUL nu este responsabil pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestor prevederi de către BENEFICIAR.

  Art. 7.5. PRESTATORUL va putea bloca parola, utilizarea SERVICIILOR sau folosirea oricăror altor SERVICII ale sale de către BENEFICIAR, sau să scoată şi să radieze orice material din cadrul SERVICIILOR, pentru orice motiv, fără a se limita la motivele prevăzute la art. 9.9., art. 9.10. din prezentul document.

  Art. 7.6. Orice încetare a accesului BENEFICIARULUI la SERVICIILE oferite de PRESTATOR, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, PRESTATORUL având dreptul nelimitat de a dezactiva sau readia imediat contul BENEFICARULUI , precum şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la SERVICIILE oferite de PRESTATOR.

  Art. 7.7. PRESTATORUL nu este responsabil faţă de BENEFICIAR sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau radierea contului şi a accesului la SERVICIILE puse la dispoziţie.

   

  VIII. DREPTURILE DE AUTOR ŞI DREPTURI DE MARCĂ.

  Art. 8.1. Întregul conţinut al RESURSELOR PUBLICE ALE PRESTATORULUI aparţine exclusiv PRESTATORULUI, fiind protejat conform Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010 şi Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008. Folosirea fără acordul scris al PRESTATORULUI a oricăror elemente aparţinând PRESTATORULUI sau PARTENERILOR săi, plasate pe RESURSELE PUBLICE se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare

  Art. 8.2. Prin accesarea RESURSELOR PUBLICE ALE PRESTATORULUI, nu i se acordă BENEFICIARULUI nici-un drept asupra conţinutului acestuia, altul decât cele pe care le implică folosirea firească a RESURSELOR PUBLICE.

  Art. 8.3. PRESTATORUL îi conferă BENEFICIARULUI dreptul de a descărca informaţiile disponibile pe una din RESURSELE PUBLICE ale sale doar în vederea uzului propriu, necomercial, cu condiţia de a nu modifica simbolurile şi textul cu privire la copyright şi drepturile de autor.

  Art. 8.4. PRESTATORUL nu conferă dreptul BENEFICIARULUI de a modifica parţial sau integral una din RESUSELE PUBLICE ale sale, de a le reproduce parţial sau integral, de a le copia, vinde sau a le exploata în orice altă manieră fără acordul PRESTATORULUI.

  Art. 8.5. BENEFICIARUL nu va modifica, copia, distribui, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau SERVICII obţinute de pe sau prin intermediul RESUSELOR PUBLICE.

  Art. 8.6. Denumirile Întreprinderea de Stat (ÎS) „MoldData”, „MoldData”, MoldData, logo-ul ÎS „MoldData”, precum şi denumirile SERVICIILOR sunt mărci comerciale ce aparţin PRESTATORULUI. Alte mărci care sunt, de asemenea, menţionate pe RESURSELE PUBLICE şi acestea sunt folosite de PRESTATOR, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor SERVICII oferite de PRESTATOR.

  Art. 8.7. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la PRESTATOR sau de la titularii respectivi constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

   

  IX. COMANDA, PLĂŢI ŞI FACTURARE

  Art. 9.1. Orice comandă se va face în baza formularului tipizat de comandă (on-line). BENEFICIARUL se obligă să introducă în formular date complete, corecte şi conforme cu realitatea. PRESTATORUL nu poate fi tras la răspundere sub nici o formă pentru incomodităţile sau prejudiciile cauzate de furnizarea de către BENEFICIAR a unor informaţii incorecte sau incomplete.

  Art. 9.2. BENEFICIARUL are obligaţia să informeze PRESTATORUL, la perfectarea comenzii, sau ulterior dacă e cazul, despe înregistrarea sa în calitate de plătitor TVA.

  Art. 9.3. Informaţii privind Protecţia Datelor cu caracter Personal. BENEFICIARUL are obligaţia să citească condiţiile privind Protecţia Datelor cu caracter Personal înainte de a continua procesul de comandă şi trimitere a datelor către PRESTATOR.

  Art. 9.4. După finalizarea comenzii, se trimite în mod automat o factură proformă catre adresa de E-MAIL introdusă în formular. Factura proformă conţine toate informaţiile necesare efectuării plăţii şi este disponibilă on-line în contul electronic al BENEFICIARULUI. Factura proforma nu are valoare contabilă.

  Toate proformele se emit în dollari SUA (USD), ce urmează a fi calculate în lei moldoveneşti (MDL) la rata de schimb oficial a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) la data plăţii, generate în baza preţurilor afişate pe RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUIşi a structurii comenzii. Comanda se consideră acceptată de către PRESTATOR după procesarea sa în sistem.

  Art. 9.5. BENEFICIARUL este de acord să achite contravaloarea SERVICIILOR în avans pentru perioada de timp în care acestea sunt furnizate. Plata în avans pentru REÎNREGISTRAREA numelui de domeniu nu poate fi mai mare decât pentru doi ani consecutiv.

  Art. 9.6. Toate facturile proforme se vor trimite prin E-MAIL, iar o versiune imprimabilă se va pune la dispoziţia BENEFICIARULUI în panoul său de control. BENEFICIARUL trebuie să achite contravaloarea facturii în avans la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme.

  Art. 9.7. După efectuarea plăţii şi încasarea banilor, pentru persoanele juridice (iar la solicitare şi pentru persoanele fizice) se emite factura fiscală.

  Art. 9.8. PRESTATORUL, în cazul efectuării plăţii prin transfer bancar clasic, recomandă confirmarea plăţilor prin trimiterea unei copii cu ştampila băncii (foto, scan) ce atestă acest lucru prin fax sau prin E-MAIL în adresa PRESTATORULUI. SERVICIILE se activează în decurs de 1 – 72 de ore de la confirmarea plăţii.

  Art. 9.9. Suspendarea. PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a suspenda orice cont după trecerea a 10 zile de la data scadenţei plăţii a facturii proforme dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a termenului de plată rămâne la discreţia PRESTATORULUI.

  Art. 9.10. Radierea contului. PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a radia definitiv toate datele conturilor după trecerea a 30 zile de la data scadenţei a facturii proforme dacă plata nu a fost efectuată. Orice prelungire a acestui termen rămâne la discreţia PRESTATORULUI.Radierea contului şi anularea rezervării numelui de domeniu operează la data expirării termenului de valabilitate a facturii proforme, precum şi la data expirării PERIOADEI DE GRAȚIE, dacă în contul respectiv nu există alte SERVICII active.

  Art. 9.12. Plata în numerar (depunere bancă sau transfer bancar). Toate facturile şi plăţile directe (numerar) sau prin transfer bancar  efectuate pe teritoriul Republicii Moldova către PRESTATOR sunt procesate în MDL. Preţurile pot fi afişate pe RESURSELE PUBLICE sau proforma în USD, incluzând TVA.

  Art. 9.13. Plata on-line (card de credit/debit sau alte forme de plăţi de acest tip). Plăţile on-line sunt efectuate în mod securizat prin intermediul unor prestatori intermediari specializaţi şi sunt supuse unor termeni şi condiţii determinate de prestatorul acestui serviciu la legătura indicată. BENEFICIARUL care alege modalitatea respectivă de plată are obligaţia de a citi termenele şi condiţiile aferente acestui serviciu.

  Art. 9.14. Plata pentru SERVICIILE dedicate se efectuează în avans. Aceasta trebuie efectuată până cel târziu în data de 4 a lunii pentru care este emisă proforma. Dacă nu este efectuată plata până la această dată, resursa dedicată va fi deconectată, iar după 10 zile calendaristice va fi radiată definitiv, inclusiv toate datele existente.

   

  X. ÎNREGISTRAREA/REÎNNOIREA NUMELOR DE DOMENII

  Art. 10.1. ÎNREGISTRAREA numelor de domenii sau REZERVAREA (în cazul ccTLD.md) se face exclusiv după confirmarea plăţii (în cazul ccTLD.md) sau primirea contravalorii facturii proforme emise pentru SERVICIILE de ÎNREGISTRARE indiferent de tipul TLD. CREAREA (ÎNREGISTRAREA) şi PRELUNGIREA numelui de domeniu ccTLD.md se face, în conformitate cu prevederile pct. 3.9 al Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md, aprobat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei la 28.08.2000 (REGULAMENT ccTLD.md), doar după plata integrală a taxei pentru ÎNREGISTRARE/PRELUNGIRE.

  Important: Numele de domenii odată ÎNREGISTRATE nu se pot radia sau modifica indiferent de TLD. Radierea se poate opera doar:

  -în baza unei hotărâri judecătoreşti sau decizii de arbitaj în conformitate cu principiile directoare aprobate de ICANN;

  -la expirarea termenului;

  -neplata taxelor;

  -solicitarea lichidării acestuia de către REGISTRANT.

  Art. 10.2. PRESTATORUL nu este responsabil pentru situaţia în care între momentul efectuării comenzii, a plăţii şi efectuarea ÎNREGISTRĂRII numelui de domeniu, acesta este ÎNREGISTRAT de altă entitate sau alt operator de servicii. În acest caz, BENEFICIARUL poate solicita fie rambursarea sumei achitate pentru numele de domeniu, fie ÎNREGISTRAREA unui alt nume de domeniu cu în cadrul aceluiaşi TLD. PRESTATORUL nu poartă răspundere pentru neplata la timp a numelor de domenii care necesită REÎNNOIRE, acesta putând duce la plata unei taxe RECUPERARE sau la pierderea numelui de domeniu. Taxele de activare depind de fiecare TLD şi sunt afişate pe RESURSELE PUBLICE ALE PRESTATORULUI. În cazul numelor de domenii ccTLD.md, sistemul va efectua rezervarea automată a numelui de domeniu în momentul efectuării comenzii. Numele de domenii ccTLD.md se rezervează pentru 3 zile, fără a exista posibilitatea de radiere a rezervării în acest interval. Prin efectuarea unei comenzi a unui nume de domeniu ccTLD.md, BENEFICIARUL îşi exprimă acordul cu procedura de REZERVARE. În cazul unor erori în procesul de REZERVARE a numelor de domenii ccTLD.md în sistem, procesarea numelui de domeniu se va efectua în momentul plăţii sau a REZERVĂRII manuale, imediat după identificarea erorii. PRESTATORUL nu îşi asumă răspunderea şi nu oferă nici o garanţie în acest sens pentru o eventuală ÎNREGISTRARE a unui nume de domeniu ccTLD.md de către un terţ, în cazul, în care REZERVAREA automată a eşuat, în timpul scurs până la procesarea manuală a REZERVĂRII/ÎNREGISTRĂRII.

  Art. 10.3. În cazul ccTLDs, gTLDs, newTLDs, datele se transmit către REGISTRARI/REGISTRY entităţi gestionare a acestor nume de domenii. PRESTATORUL acţionează ca PARTENER al acestor instituţii în calitate de REGISTRAR sau REGISTRANT PRIN DELEGARE, preluând datele furnizate de BENEFICIAR (REGISTRANT FINAL) pentru ÎNREGISTRARE şi trimiţându-le în sistemul emitenţilor REGISTRAR/REGISTRY pentru ÎNREGISTRARE, fapt despre care BENEFICIARUL (REGISTRANT FINAL) îşi exprimă acordul expres de a furniza datele respective. În acest caz PRESTATORUL doar mediază transmiterea datelor cu caracter personal, iar BENEFICIARUL (REGISTRANT FINAL) este cel ce furnizează datele sale.

  Regulile de afişare a datelor personale în cazul numelor de domenii din cadrul diferitor TLD revin următorilor REGISTRARI/REGISTRY:

  -pentru ccTLD.md: http://nic.md/wh1.php;

  -pentru ccTLD.ro: http://www.rotld.ro;

  -pentru ccTLD.ru: https://www.nic.ru/about/servpol.html#3.2;

  -pentru TLD.eu: http://www.eurid.eu/files/whois_ro.pdf;

  -pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Demand Media INC, SUA: http://www.enom.com/terms/privacy.asp;

  -pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul GoDaddy.com, LLC, SUA: https://who.godaddy.com;

  -pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Key-Systems GmbH, Germania: https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement;

  Pentru numele de domenii din anumite gTLDs, newTLDs există posibilitatea ascunderii afişării publice a datelor REGISTRANTULUI prin opţiunea ID Protect/Privacy, care de fapt este un SERVICIU contra cost, valoarea căruia variind de la un REGISTRAR la altul.

  În cazul în care BENEFICIARUL nu este de acord cu regulile de ÎNREGISTRARE numelor de domenii în cadrul acestor TLD, ÎNREGISTRAREA nu poate fi realizată.

  Art. 10.4. ÎNREGISTRAREA numelor de domenii se face în conformitate cu regulile generale ale ICANN. În funcţie de TLD, acesta impune reguli clare de ÎNREGISTRARE şi utilizare a numelor de domenii.PRESTATORUL înregistrează în calitatea sa de REGISTRAR/REGISTRANT PRIN DELEGARE nume de domenii în cadrul diferitor TLD prin intermediul PARTENERILOR săi, iar BENEFICIARII care ÎNREGISTREAZĂ nume de domenii în cadrul acestor TLD sau aleg să le REÎNNOIASCĂ trebuie să respecte regulile respective de ÎNREGISTRARE:

  -pentru ccTLD.ro: http://www.rotld.ro;

  -pentru ccTLD.ru: http://nic.ru/dns/contract-zao/sup1_1_ru.html;

  -pentru TLD.eu: http://www.eurid.eu/en/faq;

  -pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Demand Media INC, SUA: http://www.enom.com/terms/agreement.aspx;

  -pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul GoDaddy.com, LLC, SUA: https://www.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=UTOS&app_hdr=0;

  -pentru alte ccTLDs, gTLDs, new TLDs, procesate prin intermediul Key-Systems GmbH, Germania: https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement.

  Important: În cazul în care numele de domeniu în cadrul unor TLD comandat de BENEFICIAR este unul de tip „PREMIUMÎNREGISTRAREA nu va putea avea loc. În această situaţie, BENEFICIARULUI i se va returna suma achitată.

  Art. 10.5. ÎNREGISTRAREA numelor de domenii ccTLD.md. Presupune citirea şi acceptarea tuturor regurilor impuse şi reglementate de PRESTATOR în calitate de REGISTRY ccTLD.md, precum şi respectarea prevederilor REGULAMENTULUI ccTLD.md. BENEFICIARUL este de acord să consulte informaţiile furnizate. În cazul în care BENEFICIARUL nu este de acord cu regulile şi condiţiile existente pentru ÎNREGISTRAREA ŞI UTILIZAREA numelor de domenii ccTLD.md, acesta nu va efectua comanda. Finalizarea comenzii înseamnă implicit acceptarea tuturor acestor TERMENI ŞI CONDIŢII. Datele de ÎNREGISTRARE a numelor de domenii sunt completate de BENEFICIAR în cadrul comenzii şi se includ în mod automat în „Registrul numelor de domenii ccTLD.md” deţinut de PRESTATOR, şi implicit în BAZA DE DATE „WHOIS”, fără a se interveni asupra lor în procesul de REZERVARE şi ÎNREGISTRARE. Conform REGULAMENTULUI ccTLD.md nu există taxă de mentenanţă anuală în prezent. Plata aferentă numelor de domenii ccTLD.md se face în avans, pentru SERVICIILE de ÎNREGISTRARE şi/sau REÎNNOIRE. PRESTATORUL nu garantează şi nu poate garanta, în nici un fel, că oricare din condiţiile existente la ÎNREGISTRAREA numelor de domenii (termen de înregistrare, mod de administrare, diverse taxe), nu vor fi modificate reieşind din obligaţiile ce-i revin în calitate de REGISTRY ccTLD.md, conform cărora stabilirea tarifelor pentru ÎNREGISTRAREA numelor de domenii rezultă din cheltuielile aferente atribuţiilor prevăzute în sarcina sa conform pct. 2.3.2. al REGULAMENTULUI ccTLD.md. În cazul unor modificări care afectează REGISTRANŢII FINALI din cadrul ccTLD.md, PRESTATORUL va face publice prin intermediul RESURSELOR PUBLICE ale sale şi a altor canale aflate la dispozitia sa informaţiile respective în cel mai scurt timp posibil.

   

  XI. RADIEREA ŞI RĂSCUMPARAREA NUMELOR DE DOMENII

  Art. 11.1. PRESTATORUL ÎNREGISTREAZĂ nume de domenii în cadrul ccTLDs, gTLDs, newTLDs pentru perioadele stabilite de corespunzătorul REGISTRAR/REGISTRY şi sunt disponibile la REÎNNOIRE în orice moment, în timpul perioadei de valabilitate şi înainte de data de expirare.Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a numelui de domeniu, REGISTRAR/REGISTRY informează prin E-MAIL, conform termenilor şi condiţiilor stabilite de aceştia, BENEFICIARII (REGISRANŢI) şi/sau REGISTRANŢII PRIN DELEGARE care acţionează în numele lor pentru a-i avertiza că SERVICIILE de ÎNREGISTRARE nume de domeniu EXPIRĂ la o anumită dată. PRESTATORUL nu este responsabil pentru neinformarea BENEFICIARILOR de către REGISTRAR/REGISTRY respectivi, precum şi de primirea de către BENEFICIARI a mesajelor E-MAIL privind avertizările de EXPIRARE, deoarece acestea constituie relaţii directe între REGISTRANT şi REGISTRAR/REGISTRY, iar PRESTATORUL a acţionat doar ca intermediar la ÎNREGISTRAREA numelui de domeniu. Pentru numele de domenii ccTLD.md, BENEFICIARII (REGISTRANŢI FINALI) vor fi informaţi, prin adresa de E-MAIL indicată a administratorului numelui de domeniu, cu 5 zile calendaristice înainte de data EXPIRĂRII acestuia. Este important ca toate adresele de E-MAIL să nu fie blocate de SPAM, iar BENEFICIARUL să deţină în baza de date a PRESTATORULUI şi a REGISTRY ccTLD.md adrese de E-MAIL valide pentru a putea primi aceste tipuri de comunicaţii. În cazul în care un BENEFICIAR nu REÎNNOIEŞTE un nume de domeniu înainte de data EXPIRĂRII, datele de înregistrare pot fi supuse nimicirii sau revânzării, în orice moment după aceea. În dorinţa de a ajuta BENEFICIARII spre a evita ştergerea numelor de domenii, PRESTATORUL ar putea, dar nu este obligat, să ofere BENEFICIARILOR, pentru numele de domenii ccTLD.md, o PERIOADĂ DE GRAŢIE după data EXPIRĂRII SERVICIILOR de ÎNREGISTRARE (PERIOADA DE GRAŢIE începe în prima zi după data de EXPIRARE). Momentan, se furnizează o PERIOADĂ DE GRAŢIE care dureaza 30 de zile din data EXPIRĂRII, pentru a permite REÎNNOIREA unui nume de domeniu EXPIRAT, după care acesta va fi eliminat din contul principal al BENEFICIARULUI. În general, în cadrul tuturor TLD, pentru numele de domenii expirate se deschide o pagină specială, prin care BENEFICIARII (REGISTRANŢI FINALI/REGISTRANŢI PRIN DELEGARE) sunt anunţati că numele de domenii au EXPIRAT şi au la dispozitie o legătură (link) pentru REÎNNOIREA lor. Poate exista în contul BENEFICIARULUI butonul REEDMPTION PERIOD/PENDING DELETE RESTORABLE, precum şi – notificări de EXPIRARE, de asemenea, incluse în rapoarte de REÎNNOIRE şi de EXPIRARE, care sunt trimise prin E-MAIL fiecărui REGISTRANT. În această perioadă un REGISTRANT poate REÎNNOI un nume de domeniu, însă, în PERIOADA DE GRAŢIE/REEDMPTION PERIOD/PENDING DELETE RESTORABLE, REÎNNOIREA nu este garantată şi poate fi modificată sau eliminată, în orice moment, fără notificare prealabilă.

  Art. 11.2. În consecintaţă, fiecare BENEFICIAR (REGISTRANT) care doreşte să-şi reînnoiască un nume de domeniu, ar trebui să facă acest lucru înainte de data EXPIRĂRII, pentru a evita pierderea numelui de domeniu. În cazul în care un nume de domeniu EXPIRAT nu este REÎNNOIT, REGISTRAR/REGISTRY poate radia numele de domeniu. REGISTRAR/REGISTRY pot, dar nu sunt obligaţi, a ajuta BENEFICIARII cu oferirea unei PERIOADE DE GRAŢIE/REEDMPTION PERIOD/PENDING DELETE RESTORABLE, care durează de regulă 30 de zile de la data radierii. Această perioadă nu este garantată, de aceea BENEFICIARII (REGISTRANŢI) trebuie să-şi reînnoiască în termen numele de domenii. Pentru servicii de RECUPERARE, REGISTRAR/REGISTRY poate percepe BENEFICIARULUI (REGISTRANT) o taxă de restaurare în mărimea stabilită de ei. În cazul în care numele de domeniu nu este răscumpărat, acesta devine DISPONIBIL PENTRU ÎNREGISTRARE. În cazul în care un nume de domeniu este obiectul unei dispute şi acesta EXPIRĂ sau este radiat în timpul litigiului, partea care a înaintat procesul are posibilitatea de a REÎNNOI sau RESTABILI ÎNREGISTRAREA numelor de domenii, în aceleaşi condiţii comerciale ca şi BENEFICIARUL iniţial.

   

  XII. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

  Art. 12.1. Conform cerinţelor Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08 iulie 2011 privind privind protecţia datelor cu caracter personal şi a Ordinului Administratorului ÎS „MoldData” nr. 16 din 22 august 2015 privind aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal a ÎS „MoldData”, PRESTATORUL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care BENEFICIARUL le furnizează.

  Art. 12.2. Scopul colectării datelor este: furnizarea SERVICIILOR conform ofertei curente/viitoare, precum şi ÎNREGISTRAREA numelor de domenii în numele BENEFICIARILOR şi conform comenzilor acestora.

  Art. 12.3. Solicitând prestarea SERVICIILOR, BENEFICIARUL este conştient, acceptă şi îşi exprimă acordul de a furniza datele personale necesare pentru a putea identifica destinatarul SERVICIILOR furnizate, ori pentru ÎNREGISTRAREA numelor de domenii pe numele BENEFICIARULUI (în calitate de REGISTRANT FINAL) îşi exprimă acordul că datele BENEFICIARULUI vor fi publice în BAZA DE DATE „WHOIS” a REGISTRY ccTLD.md, sau îşi exprimă acordul de a transmite datele personale unui operator aflat peste hotarele Republicii Moldova în cazul ÎNREGISTRĂRII unui nume de domeniu în cadrul altor ccTLDs, gTLDs sau newTLDs.

  Important: Refuzul de a exprima acordul privind furnizarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea furnizării SERVICIULUI, ori ÎNREGISTRAREA numelor de domenii comandate.

  Art. 12.4. Informaţiile preluate la PERFECTAREA unui nume de domeniu sunt destinate exclusiv utilizării de către REGISTRAR/REGISTRY, iar BENEFICIARUL în orice moment beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor sale declarate, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei în cazul încălcării drepturilor. Totodată, BENEFICIARUL are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, BENEFICIARUL se poate adresa cu o cerere scrisă în adresa PRESTATORULUI.

   

  XIII. GARANŢII ŞI RETURNAREA BANILOR

  Art. 13.1. Garanţia PRESTATORULUI de rambursare în 30 de zile! BENEFICIARII sunt în drept la rambursarea sumei achitate exclusiv pentru SERVICIUL prestat prin intermediul CENTRULUI DE DATE GĂZDUIRE COMUNĂ WEB în termen de 30 zile de la activarea SERVICIULUI, indiferent de motivul invocat. În acest caz, BENEFICIARII trebuie să solicite acest lucru printr-o cerere către PRESTATOR. Cererea trebuie să conţină datele de identificare ale BENEFICIARULUI, confirmarea că toate datele de pe server au fost salvate, motivele pentru care solicită returnarea banilor, precum şi informaţiile necesare operaţiunii de retur.

  Dacă BENEFICIARUL a achiziţionat şi un nume de domeniu împreună cu pachetul de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB şi acesta a beneficiat de o ofertă de reducere, din suma totală achitată se va scădea valoarea întreagă a numelui de domeniu (la preţul de ÎNREGISTRARE fără reducere). Numele de domeniu va ramâne în folosinţa BENEFICIARULUI până la expirarea termenului.

  Din suma returnată se vor deduce comisioanele bancare şi cele pentru procesarea plăţii cu cardul (dacă este cazul). Plata sumei returnate minus comisioanele va fi efectuată în maximumum 30 de zile de la data primirii cererii de rambursare.

  BENEFICIARUL trebuie să salveze pe suport local toate datele din contul de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB înainte de a efectua cererea de rambursare. Din panoul de administrare al contului de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB se poate genera şi descărca o arhivă ce cuprinde toate datele din cont în mod automatizat.

  Plata pentru ÎNREGISTRAREA/PRELUNGIREA numelor de domenii nu poate fi returnată din momentul în care numele de domeniu a fost ÎNREGISTRAT/PRELUNGIT (SERVICIUL a fost prestat şi acţiunea s-a consumat), iar acesta întră în folosinţa (uzul) exclusiv al BENEFICIARULUI (REGISTRANT FINAL) până la expirarea termenului.

  Important: Nu fac obiectul garanţiei de rambursare următoarele SERVICII: ÎNREGISTRAREA/REÎNREGISTRAREA numelor de domenii, eliberarea certificatelor de securitate de tip SSL , licenţe, servere virtuale private (VPS), maşini virtuale (VM), servere dedicate sau orice alte SERVICII în afara SERVICIILOR de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB.

  Art. 13.2. Garanţia PRESTATORULUI extinsă pe toata durata contractului! PRESTATORUL oferă BENEFICIARILOR o garanţie extinsă de rambursare pe toata durata furnizării SERVICIILOR de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB pentru plata în avans neutilizată. Perioada neutilizată a SERVICIILOR de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB va fi returnată pentru lunile întregi rămase nefolosite, fără a calcula lunile gratuite şi ofertele speciale. Conturile de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB achitate în avans au dreptul la rambursare în cazul renunţării la SERVICIILE PRESTATORULUI pentru lunile achitate şi neutilizate, la calcularea sumei pentru rambursare luându-se în considerare doar lunile întregi, prima lună luată în considerare va fi următoarea celei în care s-a primit notificarea de renunţare la SERVICIILE de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB din partea BENEFICIARULUI. Suma totală rambursată va fi egală cu suma totală plătită de către BENEFICIAR pentru pachetul de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB din care se scade suma pentru ÎNREGISTRAREA de nume de domenii, licenţe, gratuităţi şi suma pentru fiecare lună în care PRESTATORUL a furnizat SERVICII BENEFICIARULUI, fără aplicarea reducerilor lunare acordate pentru plata în avans. Din suma returnată se deduc comisioanele bancare şi cele pentru procesarea plăţii cu cardul (dacă este cazul). Plata sumei returnate minus comisioanele bancare va fi facută în cel mai scurt timp posibil de la data primirii cererii de rambursare.

  Art. 13.3. Garanţia de funcţionare a SERVICIILOR PRESTATORULUI. În cazul nefuncţionării (downtime) a serverelor/SERVICIILOR oferite de PRESTATOR pe o durată mai mare de 10% dintr-o lună, BENEFICIARUL are dreptul la o lună gratuită de SERVICII de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB în plus. Valoarea despăgubirilor nu pot să depăşească valoarea lunară sau totală platită de BENEFICIAR pentru SERVICIUL de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB. Despăgubirile se oferă doar la cererea BENEFICIARULUI sub formă de SERVICII de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB gratuite acordate sub formă de luni de utilizare. Nefuncţionarea pachetelor de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB trebuie să fie din cauze hardware sau software ce ţin de echipamentul şi infrastructura PRESTATORULUI şi nu se aplică pentru factori externi cum sunt: atacuri informatice (hacking şi DdoS), conexiuni la provideri de internet, furnizorul de electricitate, gaze, utilităţi, situaţii de forţă majoră sau cazuri speciale de urgenţă dispuse conform legislaţiei in vigoare.

  Important: Nefuncţionarea SERVICIILOR de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB nu poate afecta numele de domenii deja create, prin urmare pentru SERVICIILE de ÎNREGISTRARE/PRELUNGIRE nume de domenii nu pot fi solicitate prelungiri de termene, deoarece SERVICIILE de ÎNREGISTRARE au fost prestate din momentul în care numele de domeniu a fost ÎNREGISTRAT/PRELUNGIT.

  Art. 13.4. Garanţia de rambursare nu se aplică dacă BENEFICIARUL nu respectă prezenţii TERMENI ŞI CONDIŢII.

   

  XIV. UTILIZAREA SERVICIILOR

  Art. 14.1.SERVICIILE oferite de PRESTATOR vor fi utilizate exclusiv în scopuri legale. Orice activităţi ce pot fi considerate ilegale sunt strict interzise.

  Art. 14.2. PRESTATORUL îşi rezervă dreptul să radieze, să suspende sau să blocheze accesul la conţinutul BENEFICIARULUI de pe server fără o notificare prealabilă. Dreptul de utilizare a SERVICIILOR PRESTATORULUI va fi restabilit după intrarea în legalitate a posesorului contului.

  Art. 14.3. În cazul în care un cont revândut încalcă prevederile din acest document, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a suspenda acest cont fără a informa în prealabil pe PARTENER. BENEFICIARII finali ai PARTENERULUI nu vor fi contactaţi de către PRESTATOR, urmând ca PARTENERUL să fie informat asupra faptelor şi motivelor.

  Art. 14.4. Utilizarea spaţiului. Spaţiul oferit prin intermediul CENTRULUI DE DATE poate fi folosit doar pentru stocarea fişierelor î aferente unui conţinut web (fişiere html, documente, scripturi, imagini, fişiere multimedia, E-MAIL) sau au legatură cu activitatea BENEFICIARULUI. Nu este permisă stocarea de fişiere pentru filesharing, torrents, mass downloads, etc.

  Art. 14.5. Serverele PRESTATORULUI nu vor fi utilizate sub nici o formă şi în nici o circumstanţă pentru transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale ilegale (apreciate ca atare în conformitate cu legislaţia din Republica Moldova, Uniunea Europeană şi SUA). Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la:

  -încălcarea unui drept de autor sau al oricărui alt drept al oricărui terţ;

  -materiale sau legături către filme, canale tv, mp3 sau alte formate media;

  -promovarea de activităţi ilegale (hacking, cracking, warez, etc.);

  -materiale protejate de secrete comerciale, drepturi de marcă sau de alt statut;

  -ameninţări, abuz, hărţuire, declaraţii calomnioase;

  -materiale menite să încurajeze sentimentul de ură sau discriminare;

  -conţinut pornografic sau obscen;

  -informaţii sau software despre sau conţinând orice tip de viruşi sau troieni

  -colectarea de informaţii personale pentru utilizarea în scopuri ilegale;

  -date cu caracter personal fără acordul a persoanelor în cauză;

  -orice conţinut considerat de PRESTATOR ca fiind dăunator sau ilegal.

  Art. 14.6. Pornografia sau conţinutul obscen, legături (link), direcţionări sau alte medii având legatură cu pornografia, sunt interzise pe serverele PRESTATORULUI. Pentru orice alte materiale cu conţinut sexual, erotic, nuditate, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a decide în ceea ce priveşte legalitatea acestora şi de blocare a accesului public sau suspendatea SERVICIILOR.

  Art. 14.7. Pentru SERVICIILE de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB admisibilitatea următoarelor scripturi este relativă, iar PRESTATORUL poate să le deconecteze oricând fără preaviz şi explicaţii, dacă acestea dăunează SERVICIILOR în general:

  -scripturi pentru proxy sau IRC;

  -scripturi pentru torrent tracker sau fişiere torrent;

  -scripturi pentru top-uri sau statistici;

  -scripturi pentru file sharing;

  -scripturi pentru matrimoniale sau intermedieri swing, sexual, erotic, adult;

  -scripturi pentru reţele de socializare, comunităţi on-line;

  -scripturi pentru redirecţionare URL (URL shortener);

  -PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de comenzi;

  -scripturi de tipul FormMail;

  -scripturi chat, live suport sau ori ce alt sistem de chat/discuţii în direct;

  -scripturi de distribuţie media, video, muzică, live stream;

  -scripturi (comerciale sau necomerciale) ce conţin găuri de securitate cunoscute;

  -scripturi comerciale (plătite sau gratuite) neactualizate la ultima versiune disponibilă;

  -scripturi pentru streaming.

   

  XV. POLITICA DE TRIMITERE A MESAJELOR

  Art. 15.1. Trimiterea de mesaje E-MAIL cu scop comercial, publicitare sau în masă către adrese E-MAIL o singură dată sau în mod regulat trebuie să respecte condiţiile impuse de PRESTATOR. Astfel de campanii pot fi operate doar cu liste de E-MAIL (sau către adresele de E-MAIL) în care utilizatorii se înscriu personal sau îşi exprimă acordul expres de a primi informaţii comerciale prin astfel de mesaje, iar în toate mesajele trebuie publicată procedura de retragere din liste. Orice reclamaţie primită în acest sens va fi investigată şi se vor lua măsurile de suspendare a contului sau radiere a acestuia.

  Art. 15.2. Condiţii ce trebuiesc respectate la trimiterea mesajelor comerciale, publicitare sau în masă:

  -campaniile de E-MAIL marketing sau E-MAIL în masă (bulk) sunt permise doar dacă BENEFICIARUL deţine o adresă IP dedicată.

  -orice listă de adrese E-MAIL mai mare de 2000 de adrese necesită o soluţie specializată dedicată sau VPS/VM;

  -trimiterea de mesaje trebuie împărţită astfel încât să nu se trimită mai mult de 100 mesaje/oră (trimiterea de valori mai mari duce la blocarea expedierii tuturor mesajelor de către servere ca yahoo, google, hotmail);

  -trimiterea de mesaje E-MAIL în masă trebuie facută printr-un script ce foloseşte conectarea SMTP;

  -folosirea sendmail din CGI sau PHP „mail ()” este interzisă pentru trimiterea de mesaje E-MAIL în masă;

  -adresele trecute la return-path:, from:, reply-to: trebuie să funcţioneze şi să aibă alocat spaţiu suficient;

  -mesajele se trimit doar utilizatorilor care şi-au dat acordul expres de a primi mesaje cu conţinut comercial prin E-MAIL;

  -arhivarea datelor introduse de către destinatar la înscrierea în listele de E-MAIL, incluzând data şi ora înscrierii, adresa IP şi datele despre vizită;

  -fiecare E-MAIL trimis trebuie să includă datele complete şi adevărate de identificare a expeditorului. În fiecare E-MAIL trebuie să fie inclusă posibilitatea de a renunţa la primirea de mesaje de genul respectiv şi descrisă procedura ce trebuie respectată;

  - listele de adrese E-MAIL trebuie menţinute la zi, BENEFICIARUL trebuie să se asigure ca are resurse de face acest lucru.

  Art. 15.3. Orice sesizare primită în acest sens şi confirmată va duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunţare în prealabil a BENEFICIARULUI.

   

  XVI. POLITICA ANTISPAM

  Art. 16.1. Trimiterea de mesaje comerciale, publicitare sau nesolicitate denumite generic SPAM utilizând serverele PRESTATOTULUI sau prin alte servere pentru promovarea oricărei resurse găzduite pe serverele PRESTATORULUI va avea ca şi consecinţă suspendarea sau radierea contului de corespondent al BENEFICIARULUI, fără drept la rambursare a plăţilor. Art. 16.2. Un mesaj poate fi considerat SPAM chiar dacă:

  -are trecută fraza „Acest E-MAIL nu poate fi considerat SPAM...” sau alte fraze similare;

  -dacă datele de indentificare a expeditorului sunt incomplete sau incorecte;

  -dacă nu se poate demonstra că o anumit utilizator a fost de acord să primeasca mesaje E-MAIL;

  -dacă procedura de retragere din lista de E-MAIL nu funcţionează;

  -dacă se folosesc liste de E-MAIL cumpărate (chiar şi cu factură!) sau primite la schimb;

  -mesajul E-MAIL este trimis de pe alt server.

  Art. 16.3. Orice sesizare primită în acest sens şi confirmată va duce la suspendarea imediată a contului respectiv fără o anunţare în prealabil a deţinătorului contului respectiv.

  Art. 16.4. La prima încălcare a regulilor de trimitere a mesajelor comerciale nesolicitate denumite generic SPAM, stipulate în prezentele TERMENII şi CONDIŢII, SERVICIILE de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB vor fi suspendate sau trimiterea de mesaje va fi limitată. Deblocarea sau ridicarea limitelor se face doar după trimiterea către PRESTATOR, prin fax sau E-MAIL, a unei declaraţii pe proprie răspundere semnată, datată şi ştampilată (în cazul persoanelor juridice) cu textul „Am citit, înţeleg şi sunt de acord cu politicile de trimitere a mesajelor E-MAIL”, stipulate în prezentele TERMENI ŞI CONDIŢII, însoţită de o copie după actul de identitate sau a certificatului de înregistrare.

  Art. 16.5. Folosirea formelor on-line pentru expedierea de E-MAIL se face doar prin scripturi securizate la care accesul este restricţionat de parolă sau sisteme antirobot. Nerespectarea acestor prevederi duce la dezactivarea scripturilor sau suspendarea contului corespondent de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB.

   

  XVII. UTILIZAREA RESURSELOR

  Art. 17.1. Consumul excesiv de resurse este interzis în cazul pachetelor de GĂZDUIRE COMUNĂ WEB. Pentru a asigura buna funcţionare a SERVICIILOR, în baza resurselor alocate, BENEFICIARUL trebuie să se încadreze în următoarele limite:

  Pachete Personal:

  • consum maximum CPU: 5%;
  • consum maximum memorie RAM: 96M;
  • număr maximum de procese concurente: 5;
  • execuţie maximă MySQL (query time): 5 sec.

  Pachete Business/Parteneri:

  • consum maximum CPU: 10%;
  • consum maximum memorie RAM: 192M;
  • număr maximum de procese concurente: 10;
  • execuţie maximă MySQL (query time): 10 sec.

  Pachete Premium:

  • consum maximum CPU: 15%;
  • consum maximum memorie RAM: 256M;
  • număr maximum de procese concurente: 15;
  • execuţie maximă MySQL (query time): 15 sec.

  Art. 17.2. Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse de pe server. În cazul în care un cont utilizează o cantitate mult prea mare de resurse (memorie, procesor), contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fără informarea prealabilă a BENEFICIARULUI, pentru a menţine buna funcţionare a serverului.

  Art. 17.3. BENEFICIARII pot solicita îmbunătăţirea pachetului sau mărirea temporară a resurselor alocate. Constituie responsabilitatea BENEFICIARULUI să contacteze din timp PRESTATORUL pentru a solicita mărirea resurselor pentru a evita astfel suspendarea contului. În unele cazuri conturile sunt suspendate automat când se atinge limita resurselor alocate, pentru reactivare fiind necesară intervenţia manuală din partea PRESTATORULUI.

   

  XVIII. CONDIŢII SPECIALE PENTRU SERVERE DEDICATE ŞI VPS/VM

  Art. 18.1. Serverele sunt oferite fără management, BENEFICIARUL fiind responsabil pentru administrarea serverului propriu.

  Art. 18.2. BENEFICIARUL are responsabilitatea efectuării de copii de rezervă pentru datele existente pe VPS/VM sau server dedicat, iar PRESTATORUL nu oferă predefinit servicii de copii de rezervă pentru servere şi nici o garanţie privind integritatea datelor existente pe server.

  Art. 18.3. Plăţile efectuate pentru VPS/VM şi servere dedicate nu se returnează.

  Art. 18.6. SERVICIILE VPS/VM şi server dedicat sunt destinate în exclusivitate activităţilor legitime şi legale (găzduire web, E-MAIL, aplicaţii, etc.); este interzisă folosirea SERVICIULUI pentru găzduirea de servere de jocuri de orice tip, aplicaţii mirc, etc.

  Art. 18.7. SERVICIUL va fi suspendat fără notificare în cazul în care de pe VPS/VM sau serverul dedicat este iniţiată orice formă de atac informatic, în particular atacuri de tip flood.

  Art. 18.8. SERVICIUL va fi suspendat fără notificare în cazul în care VPS/VM sau serverul dedicat primeşte atacuri informatice de tip flood; aprecierea PRESTATORULUI este că dacă sau VPS/VM sau serverul dedicat a fost ţinta unui asemenea atac, motivul atacului este legat de aplicaţiile rulate, care contravin prezentelor TERMENI ŞI CONDIŢII.

   

  XIX. RESTRICŢII, LIMITĂRI ŞI ACTUALIZĂRI

  Art. 19.1. PRESTATORUL actualizează periodic fără o notificare prealabilă softurile/programele de sistem ce rulează pe servere (exemple: sistemul de operare, panoul de administrare (incluzând softurile şi aplicaţiile adiţionale), PHP, MySQL, FTP, Apache (Server Web), Server Mail, etc.) la versiuni stabile puse la dispozitie de catre producatorii respectivelor softuri. În anumite condiţii este posibil ca funcţionalităţi şi/sau softuri şi programe oferite să fie scoase definitiv sau înlocuite cu altele pentru acoperirea unor riscuri de securitate, erori de proiectare şi a asigura funcţionarea în siguranţă a serverelor şi SERVICIILOR.

  Art. 19.2. PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a impune restricţii hardware şi software în folosirea SERVICIILOR sale fără vreun anunţ prealabil, în cazul unor probleme de securitate cunoscute ce pot duce la funcţionarea defectuoasă a serverelor şi/sau SERVICIILOR sau exploatarea programelor instalate pe server, chiar dacă acest lucru duce la blocarea accesului permanent sau temporar la SERVICIILE oferite.

  Art. 19.3. În cazul în care PRESTATORUL descoperă în urma monitorizării serverelor sau în urma unei sesizări un cont în care se desfaşoară activităţi ilegale sau fişiere ce pot fi folosite la activităţi ilegale, SERVICIILE vor fi limitate, blocate sau suspendate. Este probabil ca activităţile ilegale să fie desfăşurate de atacatori/hackeri ce speculează softul folosit la site sau parole salvate pe calculator.

  Art. 19.4. Redirecţionarea E-MAIL (forward) către anumiţi provideri de servicii de E-MAIL gratuite cum sunt: yahoo, hotmail, google, etc. este interzisă şi blocată. PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a bloca sau şterge orice redirecţionare de acest gen, datorită politicii acestor provideri de a bloca IP-ul serverului de pe care se fac acest gen de redirecţionări.

  Art. 19.5. Limitări şi funcţii oprite Apache/PHP:

  Pachete Personal:

  • aplicaţii ce deschid socket-uri de conexiune, exemplu: exec, shell_exec, link, socket_accept, etc;
  • deschiderea de fişiere externe cu funţiile: fopen, file_get_contents, etc;
  • upload_max_filesize=50M;
  • memory_limit=64M;
  • max_execution_time=30;
  • max_input_time=30:
  • post_max_size=50M;
  • allow_url_fopen=off;
  • register_globals=off;
  • safe_mode=off;
  • disable_functions;
  • system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, symlink, link, dl, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig.


  Pachete Business/Parteneri:

  • aplicaţii ce deschid socket-uri de conexiune, exemplu: exec, shell_exec, link, socket_accept, etc;
  • deschiderea de fişiere externe cu funţiile: fopen, file_get_contents etc;
  • upload_max_filesize=64M;
  • memory_limit=128M;
  • max_execution_time=60;
  • max_input_time=300;
  • post_max_size=64M:
  • allow_url_fopen=off;
  • register_globals=off;
  • safe_mode=off;
  • disable_functions;
  • system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, symlink, link, dl, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig.


  Pachete Premium:

  • aplicaţii ce deschid socket-uri de conexiune, exemplu: exec, shell_exec, link, socket_accept, etc.;
  • deschiderea de fişiere externe cu funţiile: fopen, file_get_contents etc.;
  • upload_max_filesize=64M;
  • memory_limit=256M;
  • max_execution_time=60;
  • max_input_time=300;
  • post_max_size=64M;
  • allow_url_fopen=off;
  • register_globals=off;
  • safe_mode=off;
  • disable_functions;
  • system, exec, passthru, proc_open, popen, shell_exec, symlink, link, dl, syslog, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_signal, pcntl_waitpid, pcntl_wexitstatus, pcntl_wifexited, pcntl_wifsignaled, pcntl_wifstopped, pcntl_wstopsig, pcntl_wtermsig.

  Art. 19.6. Mesaje E-MAIL expediate de pe serverele PRESTATORULUI sunt limitate în funcţie de metoda de trimitere:

  Pachete Personal:

  • mesaje trimise prin sendmail fără autentificare, funcţia mail (): 50/zi;
  • mesaje trimise prin SMTP: 100/oră;
  • mesaje trimise prin SMTP (CU IP DEDICAT): 200/oră.

  Pachete Business/Parteneri:

  • mesaje trimise prin sendmail fără autentificare, funcţia mail (): 100/zi;
  • mesaje trimise prin SMTP: 250/oră;
  • mesaje trimise prin SMTP (CU IP DEDICAT): 500/oră.

  Pachete Premium:

  • mesaje trimise prin sendmail fără autentificare, funcţia mail (): 200/zi;
  • mesaje trimise prin SMTP: 1000 / oră.

  NOTĂ: Headerele mesajelor trimise fără autentificare, funcţia mail (), nu pot fi rescrise!

  NOTĂ: IP-ul DEDICAT se achiziţionează separat.

  Art. 19.7. Acces şi limitări MySQL:

  Pachete Personal:

  • MySQL Remote Access – OPRIT;
  • max_allowed_packet = 1M;
  • max_user_connections = 8;
  • dimensiuni maxime pentru rularea optimă a aplicaţiilor cu utilizare MySQL:
  • dimensiune maximă baza de date: 50M;
  • dimensiune maximă tabel: 25M;

  număr maximum de înregistrări tabel: 50.000 linii.

  Pachete Business/Parteneri:

  • MySQL Remote Access – OPRIT;
  • max_allowed_packet = 2M;
  • max_user_connections = 16;
  • Dimensiuni maxime pentru rularea optimă a aplicaţiilor cu utilizare MySQL:
  • dimensiune maximă baza de date: 100M;
  • dimensiune maximă tabel: 50M;
  • număr maximum de înregistrări tabel: 100.000 linii.

  Pachete Premium:

  • MySQL Remote Access – ACTIV;
  • max_allowed_packet = 2M;
  • max_user_connections = 32;
  • Dimensiuni maxime pentru rularea optimă a aplicaţiilor cu utilizare MySQL:
  • dimensiune maximă baza de date: 250M;
  • dimensiune maximă tabel: 100M;
  • număr maximum de înregistrări tabel: 250.000 linii.

  NOTĂ: Pentru baze de date de dimensiuni mari sau trafic intens este nevoie de o soluţie dedicată sau VPS/VM.

   

  XX. COPII DE SIGURANŢĂ

  Art. 20.1. BENEFICIARII au obligaţia de a salva periodic copii de siguranţă (back-up) a datelor stocate prin intermediul SERVICIILOR oferite în cadrul CENTRULUI DE DATE al PRESTATORULUI pe medii proprii. În acest scop panoul de administrare oferă unelte de generare de arhive ce conţin datele (fişiere, E-MAIL, baze de date) şi setările SERVICIULUI în mod automat sau manual prin FTP, PhpMyAdmin sau FileManager în funcţie de preferinţe. BENEFICIARII trebuie să se asigure că dispun de suficient spaţiu pentru generarea copiilor de siguranţă, că acestea sunt descărcate pe un mediu de stocare propriu, iar datele salvate sunt integre şi utilizabile.

  Art. 20.2. Serviciile de back-up (copii de sigurantaţă şi protecţia datelor) sunt implementate de către PRESTATOR pe diferite nivele. Protecţia fizică a hard-disk-urilor este asigurată prin RAID şi un back-up extern ce poate fi folosit doar în cazuri de forţă majoră. Deşi PRESTATORUL inveseşte permanent în tehnologie şi resurse, acesta nu poate să ofere nici o garanţie în legătură cu funcţionarea corectă a sistemelor de back-up, existenţa datelor de back-up sau de integritatea datelor stocate în scop de back-up. Deoarece în anumite cazuri şi conjuncturi datele pot fi pierdute fără posibilitatea de a fi recuperate, BENEFICIARII au obligaţia de a efectua copii de siguranţă a datelor pe medii de stocare proprii.

   

  XXI. RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI

  Art. 21.1. BENEFICIARUL are obligaţia de a actualiza informaţiile de contact şi minim o adresă E-MAIL funcţională în panoul de control, şi datele de facturare, ori de câte ori este necesar. BENEFICIARUL nu poate fi tras la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca un rezultat direct al neefectuării de către BENEFICIAR a actualizărilor necesare.

  Art. 21.2. BENEFICIARUL este responsabil de menţinerea în condiţii de siguranţă a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii sensibile Dacă există orice dubiu în acest sens, BENEFICIARUL trebuie să modifice sau să solicite modificarea datelor de autentificare contactând PRESTATORUL în cel mai scurt timp posibil.

  Art. 21.3. BENEFICIARUL este în totalitate responsabil pentru securizarea conţinutului stocat pe serverele PRESTATORULUI, iar în cazul în care conţinutul a fost compromis (infectat cu virusi, shell-uri, phishing, etc.) este în totalitate responsabil de curăţirea şi securizarea conţinutului propriu. PRESTATORUL NU are nici o responsabilitate în securizarea sau curăţirea conţinutului BENEFICIARULUI.

  Art. 21.4. Istoricul de acces (access logs) este procesat zilnic de către server şi şters automat. În cazul în care se doreste arhivarea istoricului de acces, BENEFICIARUL poate să salveze istoricul de acces (access logs) folosind opţiunea disponibilă în panoul de control. Istoricul de acces cuprinde IP-urile care au accesat resursa prin interfaţa HTTP şi/sau FTP.

  Art. 21.5. BENEFICIARUL are obligaţia de a menţine actualizate la ultima (cea mai noua) versiune softurile/scripturile comerciale sau gratuite folosite. De asemenea, BENEFICIARUL are obligaţia să facă actualizarea scripturilor folosite în termen de 24 ore de la sesizarea PRESTATORULUI. În caz contrar, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul să radieze sau să blocheze accesul la conţinutul contului de găzduire web fără o notificare prealabilă.

  Art. 21.6. BENEFICIARUL garantează că toate materialele de orice fel deţinute în contul de BENEFICIAR sunt în proprietatea sa şi că deţine dreptul legal de folosire sau publicare, şi că orice responsabilitate privind conţinutul contului îi revine în totalitate BENEFICIARULUI, PRESTATORUL neavând nici o responsabilitate în acest sens.

   

  XXII. COMUNICAREA CU BENEFICIARII

  Art. 22.1. Comunicarea cu BENEFICIARII se desfăşoară prin E-MAIL, fax, telefon voce sau alte canale de comunicare utilizând datele comunicate de BENEFICIAR la efectuarea comenzii sale, sau comunicate ulterior oficial.

  Art. 22.2. BENEFICIARUL este de acord să primească orice informaţie privind SERVICIILE, inclusiv cele noi, emiterea de proforme, notificări de plată, somaţii de plată, suspendare a SERVICIILOR sau alte comunicări legate de activitatea PRESTATORULUI prin oricare din mijloacele de comunicare menţionate.

  Art. 22.3. Comunicarea cu BENEFICIARII se rezumă doar la SERVICIILE oferite de PRESTATOR şi nu va avea scopuri publicitare, decât în situaţia în care BENEFICIARUL îşi exprimă acordul în acest sens.

  Art. 22.4. PRESTATORUL va lua în considerare cererile de furnizare de date, resetare de parolă, modificări de date sau notificări privind renunţarea la SERVICII doar dacă sunt trimise de pe adresele de E-MAIL existente în contul de BENEFICIAR, pentru a asigura verificarea identităţii BENEFICIARULUI care face solicitarea.

  Art. 22.5. În cazul în care adresele de E-MAIL existente în contul de BENEFICIAR, nu mai sunt valide la data solicitării furnizării informaţiilor de către BENEFICIAR, sau solicitarea de informaţii vine de pe o altă adresă de E-MAIL, decât cea existentă în contul de BENEFICIAR, PRESTATORUL va solicita de la BENEFICIAR justificative după caz, pentru a verifica identitatea solicitantului, la care se va anexao adresă semnată din partea BENEFICIARULUI pentru a modifica adresele de E-MAIL din sistem.

  Art. 22.6. BENEFICIARUL este de acord şi întelege că în situaţia de mai sus, la solicitarea PRESTATORULUI, este obligat să pună la dispoziţia acestuia justificativele (documentele) solicitate, în caz contrar, cererea acestuia neputând fi onorată.

  Art. 22.7. Documentele solicitate de PRESTATOR, vor fi emise în copie semnată si/sau ştampilată, dupa caz, de către BENEFICIAR, prin care se atestă conformitatea documentului cu cel originial, făcându-se în acest sens menţiunea „conform cu originalul/originalului”. În cazul acţionării în numele altei persoane, procura de împuternicire, perfectată în conformitate cu prevederile legale, se prezintă în original şi trebuie să conţină prevederi exprese privind împuternicirile de a efectua acţiuni privind NUMELE DE DOMENII sau SERVICII prestate de ÎS „MoldData”.

  Art. 22.8. BENEFICIARUL îşi asumă întreaga responsabilitate faţă de valabilitatea şi autenticitatea documentelor prezentate PRESTATORULUI, aceasta din urmă având obligaţia doar de a verifica corectiudinea informaţiilor de pe documentele furnizate de către BENEFICIAR, nu şi valabilitatea sau legalitatea acestora, BENEFICIARUL asumându-şi prin furnizarea lor valabilitatea şi legalitatea acestora şi conformitatea cu originalul al acestora.

   

  XXIII. RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

  Art. 23.1. PRESTATORUL nu poate fi considerat responsabil pentru daune cauzate de indisponibilitatea temporară a serverelor şi SERVICIILOR sale, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Această prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. BENEFICIARUL este de acord să garanteze şi să considere nevinovat PRESTATORUL în legătură cu orice pretenţii şi/sau daune, fără a se limita la acestea, cauzate terţilor rezultate ca şi consecinţă a utilizării SERVICIILOR.

  Art. 23.2. PRESTATORUL nu este responsabil de furnizarea către BENEFICIARI a istoricului de acces al resurselor lor (access log), acestea putând fi arhivate şi descărcate de către BENEFICIAR din propriul panou de control.

  Art. 23.3. PRESTATORUL nu oferă suport tehnic sau informaţii privind utilizarea pentru scripturile gratuite oferite BENEFICIARILOR şi îşi rezervă dreptul să renunţe la a oferi în orice moment scripturile/aplicaţiile oferite gratuit, fără o notificare prealabilă.

  Art. 23.4. PRESTATORUL nu este responsabil şi nu poate fi tras la răspundere pentru furnizarea datelor de identificare/de contact ale BENEFICIARILOR (REGISTRANŢI FINALI) în cazurile ÎNREGISTRĂRII/REÎNREGISTRĂRII numelor de domenii, BENEFICIARUL înţelegând că fără afişarea acestor informaţii nu se poate realiza ÎNREGISTRAREA/REÎNREGISTRAREA numelor de domenii.

  Art. 23.5. PRESTATORUL nu este responsabil şi nu poate fi tras la răspundere, în cazul în care resursa BENEFICIARULUI a fost blocată şi raportată ca şi SPAM, accesul a fost blocat dacă au fost identificate fişiere infectate, MALWARE care pot dăuna terţilor, sau este exploatată pentru a putea fi folosit pentru activităţi aparent ilegale, sau accesul este blocat ca urmare a defecţiunii serverului sau existenţei unor fişiere corupte ori defecte ce cauzeaza indisponibilitatea resursei sau SERVICIULUI.

  Art. 23.6. BENEFICIARUL înţelege şi este de acord că PRESTATORUL răspunde doar în limitele şi condiţiile asumate prin prezentele TERMENI ŞI CONDIŢII, orice altă răspundere de orice natură, neputând fi angajată sau pretinsă de la PRESTATOR, răspunderea şi garanţia oferită fiind limitativ prevăzute în prezentele TERMENI ŞI CONDIŢII.

  Art. 23.7. BENEFICIARUL este de acord că, în cazul, în care PRESTATORUL este ameninţat cu un proces judiciar de către o terţă parte, PRESTATORUL poate cere asigurări scrise din partea BENEFICIARULUI, garanţii de evicţiune, în caz dacă BENEFICIARUL nu acceptă furnizarea acestor garanţii, aceasta este considerată ca fiind încălcare a contractului dintre părţi şi poate duce la suspendarea SERVICIULUI şi/sau

  suspendarea numelui de domeniu până la radierea acestuia.

  Art. 23.8. BENEFICIARUL ÎNŢELEGE ŞI ARE OBLIGAŢIA DE A SE INFORMA, ŞI DE A ACCEPTA REGULILE DE ÎNREGISTRARE A NUMELOR DE DOMENII CCTLD.MD, REGULILE DE ÎNREGISTRARE ŞI TERMENII ŞI CONDIŢIILE IMPUSE DE PARTENERII PRESTATORULUI, CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA NUMELOR DE DOMENII ÎN CADRUL ALTOR TLDS, CAZ PENTRU CARE PRESTATORUL ESTE DOAR INTERMEDIARUL DINTRE BENEFICIAR ŞI PARTENER, NEPUTÂND FI FĂCUT RESPONSABIL DE REGULILE, TERMENII ŞI CONDIŢIILE IMPUSE DE PARTENER BENEFICIARULUI, SAU DE ORICE RESTRICŢII, SOLICITĂRI, ORI, PIERDERI DE DATE.

   

  XXIV. DISPOZITII FINALE

  Art. 24.1. Dacă, pentru orice motiv, BENEFICIARUL nu este satisfăcut de SERVICII, acesta poate comunica care este problema pentru a fi soluţionată. În cazul în care problema tehnică nu poate fi soluţionată şi BENEFICIARUL doreşte rezilierea contractului (cu excepţia SERVICIILOR de ÎNREGISTRARE a numelor de domenii), acesta poate informa despre acest fapt şi va primi restituirea plăţilorconform prezentelor TERMENI şi CONDIŢII. Plata pentru ÎNREGISTRAREA de nume de domenii, VPS/VM, servere dedicate, licenţe de orice fel, certificate SSL, ID Protect/Privacy sau alte servicii conexe nu se returnează.

  Art. 24.2. PRESTATORUL va aloca toate resursele necesare în investigarea actelor de violare a securităţii sistemelor sau a reţelei, şi va coopera cu autorităţile în cazul unor infracţiuni. BENEFICIARII care încalcă prezentele prevederi poartă raspunde civilă sau penală în funcţie de caracterul faptelor comise.

  Art. 24.3. Pentru BENFICIARII cu mai multe conturi sau PARTENERI, PRESTATORUL îşi rezervă dreptul de a suspenda toate conturile în cazul în care gestionarul contului principal încalcă prezentele prevederi într-o masură considerată de PRESTATOR a fi foarte gravă.

  Art. 24.4. PRESTATORUL este unicul în masură să aprecieze ce anume reprezintă o încălcare a prezentelor TERMENI şi CONDIŢII. Neconformarea cu prezentele TERMENI şi CONDIŢII constituie motiv pentru suspendarea sau dezactivarea contului.

  Art. 24.5. Orice litigiu apărut în legătura cu utilizarea SERVICIILOR va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit soluţionarea amiabilă a conflictului, orice litigiu, decurgând din sau în legătură cu executarea unui contract de prestări SERVICII, inclusiv referitor la încheierea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale judiciară, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova relevantă şi regulamentele şi procedurile ICANN pentru cazurile ce vizează ÎNREGISTRAREA numelor de domenii. În cazul soluţionării procedurilor privind numele de domenii, în conformitate cu prevederile regulamentelor ICANN, PRESTATORUL (REGISTRY) nu are calitate procesuală, dar va pune în aplicare hotărârile arbitrale emise în conformitate cu acestea, în termen de cel mult 15 zile din data parvenirii lor.